FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa po Päťdesiatnici (01.12. 2019)

  • Na dnešnú nedeľu (01.12. 2019) je vyhlásená zbierka na Charitu. Aj vďaka tejto zbierke sa môžu realizovať mnohé projekty pre ľudí bez domova, trpiacich a núdznych. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. 
  • utorok (03.12. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V piatok (06.12. 2019) máme liturgickú spomienku sv. Mikuláša, arcibiskupa lykijskej Myry. Vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia. V piatok ráno o 06:30 hod. Utiereň (csl.), 07:30 sv. liturgia (csl.). Večer sv. liturgia o 17:00 hod. (slov.). Po svätej liturgii by mal prísť k našim deťom aj sv. Mikuláš. Takže pozývame všetky deti na túto svätú liturgiu. Pred svätou liturgiou bude Mariánske večeradlo. Zároveň je v piatok voľnica.
  • nedeľu (08.12. 2019) máme prikázaný sviatok  Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Liturgický poriadok ako zvyčajne: v sobotu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou, po nej sv. liturgia o 18:00 hod. V nedeľu program ako zvyčajne: sv. liturgie o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.) a večer o 17.00 hod. Veľká večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.) Počas všetkých sv. liturgií bude mirovanie.
  • V dňoch 05.-08. decembra 2019 bude v našom chráme tzv. Mikulášska krabica, ktorá bude slúžiť na zbierku sladkostí a ostatných dobrôt pre deti v hmotnej núdzi. Ak máte túžbu darčeky nielen dostávať, ale aj vy sami niekoho obdarovať, tak máte možnosť. Už vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Ako sa nedostať do vplyvu diabla, ktorá obsahuje úvahy a duchovné rady kňaza exorcistu Ľubomíra Petričku. Cena je 10.- eur.
  • Betlehemská hviezda. Toto je projekt tvorivých dielní pre deti z humenských farností, ktoré sa uskutočnia už budúcu sobotu 07.12. 2019 (sobota) od 08:30 hod. v budove nášho cirkevného gymnázia. Deti sa budú učiť vyrábať vianočné oblátky, vianočné pozdravy a ozdoby, či vlastný betlehem. Srdečne pozývame.
  • Pozývame vás aj na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční 08.12. 2019 (nedeľa) v areáli pri našom farskom chráme v čase od 07:30 – 12:00 hod. Budete môcť si kúpiť rôzne vianočné dekorácie, ozdobné predmety a množstvo drobností, ktoré môžu byť skvelým darčekom pod stromček. Kúpou týchto výrobkov podporíme deti z CSS Garden v Humennom, našu Charitu a tiež mnohé projekty našej farnosti. Učme sa pomáhať aj takouto formou. Bližšie informácie na výveske, resp. na internete.
  • V utorok (17.12. 2019) sa o 19:00 hod. v chráme sv. Petra a Pavla farnosti Humenné Pod Sokolejom uskutoční Vianočný benefičný koncert známej dvojice  Natascha Wright a Alfred McCrary. Len pre zaujímavosť, Natascha Wright v minulosti pôsobila ako členka populárnej tanečnej formácie La Bouche. S jej repertoárom je dodnes hosťom nemeckých celoštátnych staníc. Alfred McCrary stál pri zrode viacerých nahrávok Michaela Jacksona a je spoluautorom niekoľkých jeho piesní. Okrem Jacksona spolupracoval s Rayom Charlesom, Stevie Wonderom, Dianou Ross či Eltonom Johnom. Cena lístka je 12 eur a zakúpiť si ich môžete aj na našom farskom úrade. Bližšie informácie na výveske, či internete.