FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa po Päťdesiatnici (08.12. 2019)

  • utorok (10.12. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V súvislosti s tragédiou v Prešove, sa aj naša farnosť chce zapojiť do pomoci ľuďom, ktorí zostali bez domova. Preto vyhlasujeme mimoriadnu zbierku na tento úmysel na budúcu nedeľu – 15.12. 2019. Vyzbierané financie prostredníctvom ABÚ v Prešove budú podarované na pomoc postihnutých tragédiou. Pán Boh zaplať za porozumenie a štedrosť. 
  • Od budúceho týždňa si budú môcť členovia spolku sv. Cyrila a Metoda prevziať v sakristii chrámu podielové knihy a kalendáre, zároveň zaplatiť členské (5 .-eur). Tiež ponúkame na predaj knižné kalendáre v cene 3.- €, takisto nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 7.- € a rusínsky kalendár v cene 3.- €
  • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Ako sa nedostať do vplyvu diabla, kde sú duchovné rady exorcistu o. Ľubomíra Petričku. Cena je 10.- eur. V súvislostí s o. Petričkom tiež pozývame na jeho prednášku, ktorá bude 13.12. 2019 (piatok) o 18:00 hod. (po sv. liturgii o 17:00 hod.) v Chráme sv. Petra a Pavla v Humennom –Pod Sokolejom.
  • Takisto ponúkame na predaj CD s vianočnými koledami Plesajte všetci ľudia, kde sa nachádza 17 skladieb. CD v cene 2.- eurá si môžete zakúpiť v sakristii, resp. aj v stánku na jarmoku.
  • V utorok (17.12. 2019) sa o 19:00 hod. v chráme sv. Petra a Pavla farnosti Humenné Pod Sokolejom uskutoční Vianočný benefičný koncert dvojice  Natascha Wright a Alfred McCrary. Natascha Wright v minulosti pôsobila ako členka populárnej tanečnej formácie La Bouche. Alfred McCrary stál pri zrode viacerých nahrávok Michaela Jacksona a je spoluautorom niekoľkých jeho piesní. Okrem Jacksona spolupracoval s Rayom Charlesom, Stevie Wonderom, Dianou Ross či Eltonom Johnom. Cena lístka je 12 eur a zakúpiť si ich môžete aj u nás. Bližšie informácie na výveske, či internete.
  • Vo štvrtok (19.12. 2019), od 08.30 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich blízkych, nahláste to v sakristii do utorka (17.12. 2019).
  • Oznamujeme, že sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista bude v našej farnosti v nedeľu (22.12. 2019) od 15:00 hod.