FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Pasche – o myronosičkách

(05.05. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Juraj KUCHTANIN, bývajúci v Brestove a Slavomíra LELKOVÁ, bývajúca v Dlhom nad Cirochou. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Matúš SEJKA, bývajúci v Humennom a Monika DUDINSKÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • stredu (08.05. 2019) bude ranná sv. liturgia o 07:30 hod.
  • sobotu (11.05. 2019) sa uskutoční v Ľutine metropolitná púť kňazov. Z tohto dôvodu Večiereň v sobotu večer nebude.
  • sobotu (11.05. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu nedeľu (12.05. 2019) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu (12.05. 2019) bude po ranných sv. liturgiách stretnutie ohľadom púte do Krakowa – základné inštrukcie a informácie.