FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Päťdesiatnici (21.06. 2020)

  • Na dnešnú nedeľu (21.06. 2020) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Financie z tejto zbierky pomáhajú vykryť deficit riadneho chodu a aktivít seminára. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • V nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“ V súvislosti s touto situáciou, ku 29.06. 2020 prestávame aj my v našej farnosti s online vysielaním. Budeme oveľa radšej, ak sa budeme stretávať online v chráme.
  • V utorok (30.06. 2020) chystáme pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Chceme sa najprv spoločne stretnúť a poďakovať za prežitý školský rok (bude pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budete môcť napísať a prednesú sa pri spoločnej modlitbe) a neskôr aj spoločne stráviť chvíle pri hrách, grilovačke. Program si môžete pozrieť na plagáte na výveskách. Príďte, tešíme sa na vás!    
  • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto púti nech sa do stredy (24.06. 2020) hlásia v sakristii! Zároveň je tu ponuka objednať si aj obed (polievka, druhé jedlo, káva – 4,50.- eur). Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
  • Krakow 2020. Keďže nám koronavírus znemožnil vykonanie metropolitnej púte v Krakowe, chystáme farskú púť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí by ste chceli ísť na túto púť (predbežne koncom septembra, resp. začiatkom októbra), aby sa záväzne prihlásili v sakristii. Presný termín a inštrukcie by sme potom zverejnili do týždňa. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.