FARSKÉ OZNAMY – 3. pôstna nedeľa

(24.03. 2019)

  • V zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo – eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • pondelok (25.03. 2019) máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. V nedeľu večer17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou (slov.), po nej sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.). V pondelok o 06:30 hod. bude Utiereň (csl.), po nej sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.). Ďalšie sv. liturgie budú o 12:30 hod. (slov.) – sv. liturgia cirkevného gymnázia a o 18:00 hod.  liturgia (slov.) Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • utorok (26.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • sobotu (30.03. 2019) máme zádušnú sobotu. Sv. liturgie budú obetované za našich zosnutých, po nich budú panychídy s čítaniami hramôt.
  • sobotu (30.03. 2019) pozývame tiež do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • V noci zo soboty (30.03. 2019) na nedeľu (31.03. 2019) sa prechádza na letný čas!!!! Nezabudnúť si hodiny posunúť z 02:00 hod. na 03:00 hod.
  • Deň počatého dieťaťa. Aj tento rok sa 25.marca – dňa zápasu za ľudské práva na Slovensku a zároveň medzinárodného dňa spomienky na všetky nenarodené deti – organizuje kampaň Deň počatého dieťaťa. Do kampane sa zapojí aj naša farnosť a teda ako prejav úcty ku každému ľudskému životu si aj vy môžete pripnúť bielu stužku – symbol nevinnosti malých detí. Stužky a infolisty o kampani si môžete prevziať vzadu pri východe z chrámu.
  • Pozvanie na 10. metropolitnú púť Božieho milosrdenstva. Dňa 18. mája 2018 sa uskutoční v Krakowe Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. V rámci našej farnosti plánujeme zorganizovať farskú púť spojenú s  návštevou aj ďalších pútnických miest – kláštor v Mogile a Kalwariu Zebrzydowsku. Na túto púť by sme vyrazili v piatok okolo obeda a návrat v nedeľu v podvečer. Predbežná cena: 15 eur + 132 zlotých (ubytovanie, 2x raňajky, večera). Všetky informácie nájdete na plagáte na výveske. Nahlásiť sa je potrebné do 14.04. 2019. Počet miest je limitovaný.