FARSKÉ OZNAMY – 3. pôstna nedeľa

(04.03. 2018)

 • utorok (06.03. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • Vo štvrtok (08.03. 2018) sa po večernej liturgii uskutoční biblické stretnutie s o. Karasom. Takéto stretnutia plánujeme robiť v pravidelných intervaloch, je preto žiadúce, aby sa záujemci o takého stretnutie stretli a dohodli sa na dni, čase, resp. forme stretávania.
 • piatok (09.03. 2018) sa po liturgii Vopred posvätených darov uskutoční katechéza na tému: Rozvedení a znovuzosobášení a ich miesto v Cirkvi, aj s následnou diskusiou na túto tému. Pozývame všetkých vás, ktorých sa táto téma bezprostredne dotýka.
 • sobotu (10.03. 2018), kedy máme zádušnú sobotu, sa budeme po zádušných sv. liturgiách modliť hramoty.
 • Vsobotu (10.03. 2018) tiež pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 v budove GJZ. Je potrebne si priniesť prezuvky.
 • Pozvanie na 9. metropolitnú púť Božieho milosrdenstva
  Ako už registrujete, dňa 2. júna 2018 sa uskutoční v Krakowe 9. Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. V rámci našej farnosti plánujeme zorganizovať farskú púť spojenú s prehliadkou Krakowa a s návštevou aj ďalších pútnických miest – Wadowice a Ludzmierz. Na túto púť by sme vyrazili v piatok okolo obeda a návrat v nedeľu po obede. Cena predbežná: 17 eur + 130 zlotých (ubytovanie, raňajky). Všetky podrobné informácie nájdete na plagáte na výveske. Nahlásiť sa je potrebné do 28.03. 2018, nakoľko počet miest je obmedzený.
 • Veľkonočné kraslice
  Mnohí ste už mali skúsenosť  s podporou konkrétnych rodín z Ukrajiny prostredníctvom zakúpenia veľkonočných kraslíc. Aj tohto roku pokračujeme v tejto tradícii. Zakúpením kraslíc (menšie za 1 euro, väčšie za 2 eurá) podporíte jednu rodinu z dedinky pri Mukačeve na Ukrajine.
 • Kvetný víkend – stretnutie s arcibiskupom Jánom sa uskutoční v dňoch 23. – 25.03. 2018. Záujemcovia o toto stretnutie, či už celé (teda piatok a sobota na Juskovej Voli a v nedeľu v Prešove, alebo len v Prešove) nahláste sa v sakristii. Bližšie informácie na výveskách a v sakristii.