FARSKÉ OZNAMY – 31. nedeľa po Päťdesiatnici (19.01. 2020)

  • Dnes (19.01. 2020) sa o 14.00 hod. v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla Humenné Pod Sokolejom uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov, ktorý začal včera. V tomto roku sa to nesie v duchu myšlienky zo Skutkov apoštolov (Sk 28,3): Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.  Srdečne Vás pozývame na tieto už tradičné spoločné modlitby.
  • utorok (21.01. 2020) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Pripomíname však najmä rodičom, že súčasťou týchto katechetických stretnutí je aj následná svätá liturgia, z ktorej však mnohé deti v sprievode svojich rodičov odchádzajú.
  • Oznamujeme, že sa môžete prihlasovať na 13. farský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára 2020. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete, resp. prostredníctvom kontaktných osôb. Lístky sa míňajú a keďže počet miest je obmedzený, neotáľajte s prihlásením sa. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.
  • Na budúcu nedeľu (26.01. 2020) sa od 14:30 hod. uskutoční v Penzióne Aston Detský farský karneval. Pozývame deti z našej farnosti, ale aj ich rodičov na tento karneval, aby sme aj takouto formou strávili spoločný čas. Bližšie informácie na plagátoch na výveske, resp. internete.
  • Pozývame na farskú sánko-lyžovačku počas polročných prázdnin (3. februára 2020) v lyžiarskom stredisku Medvedie za Svidníkom! Príďte sa zabaviť a prežiť čas v našom farskom spoločenstve. Záujemcovia o túto aktivitu nech sa hlásia v sakristii, aby sme vedeli objednať autobus. Bližšie informácie na plagátoch na výveske, resp. internete.
  • V predstihu oznamujeme, že v sobotu (08.02. 2020) Vás pozývame na ďalší ročník fašiangového zabíjačkového stretnutia, ktoré sa uskutoční v areáli nášho gymnázia GJZ od ranných hodín. Budeme radi, ak aj tohto roku prijmete naše pozvanie a aj takouto formou upevníme vzťahy v našom farskom spoločenstve.