FARSKÉ OZNAMY – 35. nedeľa po ZSD

(20.01. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marek CHALACHAN, bývajúci v Humennom aĽubomíra BAZÁROVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  2. Matúš ČARNÝ, bývajúci v Humennom aPetronela PETRUNČÍKOVÁ, bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  3. Ľuboš KARAS, bývajúci v Humennom a Jana FERKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • utorok (22.01. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • V piatok (25.01. 2019) sa pred večernou liturgiou o 17:30 hod. budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi.
  • Na budúcu nedeľu (27.01. 2019) sa o 15.00 hod. v rímskokatolíckom chráme Všetkých svätých uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na tieto spoločné modlitby.
  • ročník Farského plesu, ktorý organizuje naša farnosť, sa uskutoční dňa 23.02. 2019. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete. Už je možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb.
  • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody v spolupráci s Gr.kat. cirkvou a Pravoslávnou cirkvou v Humennom sa uskutoční v piatok (25.01. 2019). Ešte dnes sa môžete záujemci prihlásiť v sakristii.
  • Maľovanie chrámu. Už od zajtra (21.01. 2019) začneme s maľovaním chrámu – strop a ikony v chráme, ako sme už informovali pred časom. Práce potrvajú približne 3 týždne, tak vás chceme poprosiť o trpezlivosť a ústretovosť, aby sme dokázali toto dielo obnovy chrámu zvládnuť na Božiu slávu.