FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Päťdesiatnici (07.07. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Vladimír KISS, narodený a bývajúci v Nových Zámkoch a  Simona PISÁKOVÁ, narodená v Snine a bývajúca v Nových Zámkoch. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Marián JASIK, narodený v Humennom a bývajúci v Rokytove p/H. a Bibiána ČERHITOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  • Pútnici, ktorí sa zúčastnili v utorok slávnosti v Levoči, darovali na chrám 50,- eur! Úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok (11.07. 2019) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • Vo štvrtok (11.07. 2019) začíname projekt pre deti z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Cieľom tohto projektu je, aby sa deti stretávali aj počas prázdnin a spoznávali konkrétnych svätých v Cirkvi. Stretnutia budú vo štvrtky počas prázdnin na GJZ, vždy so začiatkom o 15:30 hod. Tešíme sa na vás.
  • Na budúcu nedeľu (14.07. 2019) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Už vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať!