FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa

(31.03. 2019)

  • utorok (02.04. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • stredu (03.04. 2019) sa po večernej liturgii o 19:15 hod. budeme modliť Kajúci kánon Andreja Krétskeho.
  • piatok (05.04 2019) sa po liturgii VPD uskutoční stretnutie členov a členiek spolku sv. ruženca za účelom reorganizácie fungovania tohto farského spoločenstva. Ak má niekto záujem byť členom tohto spoločenstva a nie je zapísaný na vystavených zoznamoch, nech takisto príde a nahlási sa zodpovedným osobám.
  • sobotu (06.04. 2019) máme Akatistovu sobotu. Po rannej sv. liturgii sa budeme modliť Mariánsky moleben. Pred večernou sv. liturgiou, namiesto večierne, sa budeme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke.
  • Slávnosť blaženej Matky Jozafaty. Blažená Matka Jozafata zomrela 7. apríla 1919 na sviatok Zvestovania Panny Márie vo veku 49 rokov s modlitbou na perách: „Ježiš, Mária, Jozef, vám odovzdávam svoje srdce, telo i dušu…“ V tomto roku si teda pripomíname 100 rokov od je úmrtia. Sestra Jozafata je nám príkladom vernosti svojmu povolaniu a vytrvaniu až do konca. Je nám príkladom aj v službe iným, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Naozajstným darom pre nás všetkých je jej jednoduchosť a prispôsobenie sa každému. V nedeľu (07.04. 2019) budeme pri sv. liturgii o 9:00 hod. ďakovať za dar blaženej Matky medzi nami a tiež prosiť o odvahu nasledovať jej odkaz. O 15:00 hod. sa bude premietať film s názvom Lebo oni budú nasýtení, ktorý zachytáva obdobie rozvoja i prenasledovania, obnovy i nových výziev sestier služobníc na Slovensku.
  • Kvetná nedeľa s vladykom Jánom. Srdečne vás pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom 2019, ktorá sa tohto roka uskutoční 14. apríla 2019 v Poprade. Stretnutie sa začne archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bude otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Po svätej liturgii bude vladyka Ján odovzdávať certifikáty absolventom Animátorskej školy animátora – dobrovoľníka. Pre všetkých je pripravený bohatý program, zamyslenia, modlitba a rozjímanie nad Presvätou Bohorodičkou v kontexte témy SDM v Paname: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Programom bude sprevádzať gospelová skupina Lámačské chvály. Bližšie informácie na výveske.
  • Zbierka na dokončenie farskej budovy vo farnosti Humenné Pod Sokolejom. Obrátili sa na nás veriaci zo spomínanej farnosti s prosbou v tomto znení: „Keďže naša farnosť vznikla vyčlenením z Vašej farnosti, obraciame sa na vás ako dieťa na svojich rodičov, s prosbou o pomoc. Dostali sme sa do situácie, keď sme vyčerpali všetky svoje vlastné možnosti pri dokončení diela, ktoré má slúžiť pre dobro našich veriacich. Už 30. júna nás totiž čaká posviacka Pastoračného centra s farskou budovou a pred nami je ešte množstvo práce, ktoré už nevieme sami finančne zvládnuť. Obraciame sa preto na vás s prosbou o Vašu pomoc, aby sme aj s vašou pomocou dokázali zvládnuť našu situáciu. Za Vašu ochotu a pomoc, nech Pán všetkého bohatstva štedro odmení a naplní vaše životy všetkým potrebným pre tento čas a večnosť.“ Po porade s Farskou radou farnosti sme sa rozhodli, že na budúcu nedeľu (07.04. 2019) sa v našom chráme počas všetkých sv. liturgií bude konať zbierka na pomoc pri dokončení Pastoračného centra vo farnosti Pod Sokolejom. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pozvanie na 10. metropolitnú púť Božieho milosrdenstva. Dňa 18. mája 2018 sa uskutoční v Krakowe Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. V rámci našej farnosti plánujeme zorganizovať farskú púť spojenú s  návštevou aj ďalších pútnických miest – kláštor v Mogile a Kalwariu Zebrzydowsku. Na túto púť by sme vyrazili v piatok okolo obeda a návrat v nedeľu v podvečer. Predbežná cena: 15 eur + 136 zlotých (ubytovanie, 2x raňajky, večera). Všetky informácie nájdete na plagáte na výveske. Nahlásiť sa je potrebné do 14.04. 2019. Počet miest je limitovaný.