FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa (22.03. 2020)

  • Aj v nasledujúcom týždni (do 29.03. 2020) sa na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod., úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme.
  • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683,                  o. Pavol FEČKANIN – 0911 912 360. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
  • stredu (25.03. 2020) máme prikázaný sviatok  Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Pozývame v tento deň zvlášť k modlitbám k Panne Márii s cieľom osvojiť si jej heslo: „Hľa služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Spojme sa v tento večer o 20:00 hod. v modlitbe desiatka sv. ruženca „Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha...“ v boji proti koronavírusu a o posilnenie našej viery.  
  • Aj ďalšiu nedeľu (29.03. 2020) bude v našom chráme sv. liturgia slávená o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky pôvodne plánované úmysly nedeľných svätých liturgií. Plánujeme aj túto liturgiu vysielať online prostredníctvom internetu.