FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa

(11.03. 2018)

  • utorok (13.03. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • stredu (14.03. 2018) sa po večernej liturgii o 19:15 hod. budeme modliť Kajúci kánon Andreja Krétskeho
  • Vo štvrtok (15.03. 2018) sa po večernej liturgii uskutoční biblické stretnutie s o. Karasom.
  • piatok (16.03. 2018) sa po večernej svätej liturgii uskutoční sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca v areáli Krížovej cesty pri našom chráme v rámci akcie „Zastavme zlo z Istanbulu!“ Kto chce podporiť túto formu obrany rodiny, môže tak urobiť v sakristii podpísaním petičného hárku proti ratifikácii tohto dokumentu Vládou SR.
  • sobotu (17.03. 2018), kedy máme Akatistovu sobotu, sa budeme pred večernou svätou liturgiou (namiesto večierne) modliť Akatist k Bohorodičke.
  • Na budúcu nedeľu (18.03. 2018) je vyhlásená zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Všetky bližšie informácie o tejto zbierke nájdete na výveske.
  • Pozvanie na 9. metropolitnú púť Božieho milosrdenstva
  • Dňa 2. júna 2018 sa uskutoční v Krakowe 9. Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. V rámci našej farnosti plánujeme zorganizovať farskú púť spojenú s prehliadkou Krakowa a s návštevou aj ďalších pútnických miest – Wadowice a Ludzmierz. Na túto púť by sme vyrazili v piatok okolo obeda a návrat v nedeľu po obede. Predbežná cena predbežná: 17 eur + 130 zlotých (ubytovanie, raňajky). Všetky informácie nájdete na plagáte na výveske. Nahlásiť sa je potrebné do 28.03. 2018, nakoľko počet miest je obmedzený.
  • Veľkonočné kraslice – mnohí ste už mali skúsenosť s podporou rodín z Ukrajiny prostredníctvom zakúpenia veľkonočných kraslíc. Aj tohto roku zakúpením kraslíc (menšie za 1 euro, väčšie za 2 eurá) podporíte jednu rodinu z dedinky pri Mukačeve na Ukrajine.
  • Kvetný víkend – stretnutie s arcibiskupom Jánom sa uskutoční v dňoch 23. – 25.03. 2018. Záujemcovia o toto stretnutie, či už celé (teda piatok a sobota na Juskovej Voli a v nedeľu v Prešove, alebo len v Prešove) nahláste sa v sakristii. Bližšie informácie na výveskách a v sakristii.