FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Pasche – o samaritánke (10.05. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste si usmernenia týkajúce sa našej farnosti prečítali a snažili sa ich dodržiavať. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 08:00 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
  • Pripomíname, že aj naďalej bude v pracovných dňoch (pondelok – piatok) na prestole vystavená Eucharistia, od 09:30 hod. do 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 17:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 17:30 hod. Na modlitbu a adoráciu budete môcť využiť predsieň chrámu.
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia. Aj naďalej platí, keďže účasť na liturgiách je dobrovoľná, možnosť vykonať úkon ľútosti, ktorým sa mi dostáva odpustenie hriechov. Kto chce ísť na spoveď, na nástenke v predsieni chrámu sú tlačivá, kde sa môžete zapísať na konkrétny deň na spoveď. Spovedať dočasne budeme vonku pri chráme, vo vyhradených časoch (nie cez sv. liturgie, nie v nedele), aby sme týmto  zabránili zhlukovaniu osôb, ako nás aj vyzval hygienik SR.
  • utorok (12.05. 2020) sa o cca 18:45 hod. (po skončení večernej sv. liturgie) uskutoční stretnutie rodičov detí (aspoň jedného), ktoré sa pripravujú na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • Na budúcu nedeľu (17.05. 2020) budú sv. liturgie ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet.