FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Pasche – o Samaritánke

(19.05. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Matúš SEJKA, bývajúci v Humennom a Monika DUDINSKÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 

Ohlášky pred prijatím diakonátu a presbyterátu

Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Matúš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P. Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Ohlasuje sa prvýkrát.

Prípadnú prekážku k sväteniu oznámte na farskom úrade.

  • V zbierke pre potreby kňazského seminára sa v našej farnosti nazbieralo 216,75.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • sobotu (25.05. 2019) pred večernou sv. liturgiou Večiereň nebude!
  • Deň farnosti. Po roku opäť organizujeme Deň farnosti, tentokrát s názvom Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina. Hlavnou myšlienkou je stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny, teda stretnutie rôznych vekových kategórií ako symbol nášho spoločenstva. Tento farský deň sa uskutoční 01. júna 2019 (sobota) v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie). Bližšie informácie už máte aj na výveskách, či internetovej stránke. Tešíme sa na spoločné chvíle.
  • Víkend v Bárke sa pre deti nášho protopresbyteriátu uskutoční v dňoch 24.-26.05. 2019. Treba sa nahlásiť v sakristii do 21. mája. Cena za pobyt je 12, resp. 17 eur.
  • Oznamujeme deťom a mládeži, že na stránke nášho Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (www.gmcbarka.sk) sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli. Aj tohto roku niekoľko turnusov podľa rôznych vekových kategórií. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť nielen na výveske, ale aj na webe centra, kde sa nachádza aj online prihlasovací formulár.