FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Päťdesiatnici (05.07. 2020)

  • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (10.07. 2020), po večernej svätej liturgii. Chceli by sme pozvať predovšetkým deti a mládež z farnosti, nakoľko po adorácii bude špeciálna katechéza pre deti a mládež.  
  • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
  • Po dlhšom čase vyšlo aj nové číslo farského časopisu Farské zvesti.  Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
  • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
  • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.
  • Iniciatíva Fóra kresťanských inštitúcií za voľnú nedeľu. Pozývame Vás pridať sa k  iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem„. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!