FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa

(07.04. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • Pripomíname, že počas dnešných obradov sa v našom chráme uskutočňuje zbierka na dokončenie farskej budovy vo farnosti Humenné pod Sokolejom. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok (08.04. 2019) sa pred sv. liturgiami, aj rannou a aj večernou, budeme modliť Veľkopôstny moleben.
  • utorok (09.04. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • sobotu (13.04. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu nedeľu – Kvetnú nedeľu (14.04. 2019) bude v našej farnosti od 15:00 hod. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami. Z tohto dôvodu večiereň pred sv. liturgiou nebude.
  • Dňa 18. mája 2018 (sobota) sa uskutoční v Krakowe Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. Záujemcovia o účasť na tejto púti, s odchodom autobusu v sobotu v ranných hodinách a s večerným návratom, nech sa hlásia v sakristii.
  • Spolok svätého ruženca. Na piatkovom stretnutí členov spolku sv. ruženca sme sa dohodli na niekoľkých bodoch, ktorých závery si môžete pozrieť a aj skontrolovať na nástenke vzadu v chráme. Jedná sa predovšetkým o rozdelenie do jednotlivých „ruží“ s príslušným desiatkom sv. ruženca pre každého člena, ďalej sa ustálil čas začiatku modlitby sv. ruženca v našom chráme a taktiež sú tam úmysly modlitby sv. ruženca na jednotlivé dni týždňa. Ak by ste mali ešte nejaké pripomienky, návrhy, treba nás kontaktovať.