FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa (29.03. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Ing. Andrej BAČA,narodený v Žiline abývajúci v Humennom a Mgr. Petra KOVÁČOVÁ,narodenáa bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod., úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme.
  • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683,                  o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
  •  Na budúcu nedeľu (05.04. 2020), ktorá je Kvetnou nedeľou, bude v našom chráme sv. liturgia slávená o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky pôvodne plánované úmysly svätých liturgií. Liturgiu budeme vysielať online prostredníctvom internetu. Po sv. liturgii posvätíme ratolesti, ktoré necháme k rozobratiu v predsieni chrámu. Myslite pri ich bratí aj na ostatných! Takisto si budete môcť zakúpiť aj špeciálne číslo k sviatku Paschy, kde nájdete množstvo informácií a usmernení k blížiacim sa sviatkom. Takisto bude možnosť stiahnuť si toto špeciálne číslo aj v pdf – formáte zo stránky našej farnosti.