FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa

(18.03. 2018)

 • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za dary Pán Boh zaplať!
 • V utorok (20.03. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • Vo štvrtok (22.03. 2018) sa po večernej liturgii uskutoční biblické stretnutie.
 • V piatok (23.03. 2018) sa po večernej svätej liturgii pomodlíme bolestný ruženec v rámci akcie „Zastavme zlo z Istanbulu!“ Kto chce podporiť formu obrany rodiny, môže tak urobiť v sakristii podpísaním petičného hárku proti ratifikácii tohto dokumentu Vládou SR.
 • V sobotu (24.03. 2018) sa v našom chráme uskutoční celodenná eucharistická adorácia ako súčasť vzdávania vďaky Bohu za všetky milosti a požehnanie v Jubilejnom roku výročí Prešovskej archieparchie. Je potrebné zapísať sa na adoráciu, ktorá bude v hodinových intervaloch. Rozpis sa nachádza v sakristii.
 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na LETNÝ: + 1 hod dopredu!
 • Na budúcu nedeľu (25.03. 2018) slávime Kvetnú nedeľu a zároveň sviatok Zvestovania. Sv. liturgie ako obyčajne, po nich posvätíme ratolesti a bude mirovanie. Poobede od 15:00 hod. bude príležitosť k spovedi pred Veľkonočnými sviatkami. Z tohto dôvodu sa večiereň neuskutoční. V týždni spovedáme od stredy do piatka.
 • 25. marec je aj Dňom počatého dieťaťa a dňom ochrany života, čo môžeme vyjadriť nosením bielej stužky. Táto je k dispozícii aj v našom chráme a týmto ďakujem našej mládeži za pomoc pri jej výrobe a distribúcii.
 • Dňa 2. júna 2018 sa uskutoční v Krakowe 9. Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. V rámci našej farnosti plánujeme zorganizovať farskú púť spojenú s prehliadkou Krakowa a s návštevou aj ďalších pútnických miest – Wadowice a Ludzmierz. Nahlásiť sa je potrebné do 28.03. 2018, nakoľko počet miest je obmedzený.
 • Kto by mal záujem o kúpu veľkonočných kraslíc, môže tak urobiť v sakristii chrámu do utorka.
 • Kvetný víkend – stretnutie s arcibiskupom Jánom sa uskutoční v dňoch 23. – 25.03. 2018. Záujemcovia o toto stretnutie sa zapíšte v sakristii. Bližšie informácie na výveskách a v sakristii.
 • Vedenie Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 ponúka pre deviatakov možnosť štúdia v štvorročnom študijnom odbore gymnázium-všeobecné zameranie. Tento študijný odbor ponúka kvalitnú prípravu na vysoké školy v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Prihlášky sa podávajú do 20. apríla 2018.
 • Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy v Humennom vyhlasuje zápis deti do prvého ročníka ZŠ dňa 05.04.2018 a počas celého mesiaca apríl.