FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Pasche – o slepom (17.05. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste si usmernenia týkajúce sa našej farnosti prečítali a snažili sa ich dodržiavať. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 07:30 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
  • Vo štvrtok (21.05. 2020) máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté liturgie budú o 07:30 hod. (csl.), 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.)
  • Na budúcu nedeľu (17.05. 2020) budú sv. liturgie ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet. Zároveň je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá.