FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Pasche – o slepom

(26.05. 2019)

  • Ohlášky

Ohlášky pred prijatím diakonátu a presbyterátu

Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Matúš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P. Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Ohlasuje sa druhýkrát. Prípadnú prekážku k sväteniu oznámte na farskom úrade.

 

  • V utorok je Kňazský deň Prešovskej archieparchie. Z tohto dôvodu ranná sv. liturgia nebude. Večerný program ako zvyčajne, sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.)
  • Vo štvrtok (30.05. 2019) máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. V stredu večer, kedy je zakončenie Paschy, o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou, po nej sv. liturgia o 18:00 hod. Vo štvrtok ráno o 06:30 hod. Utiereň (csl.) a o 07:30 hod. liturgia (csl.). Večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.) Po sv. liturgiách bude mirovanie. Navyše o 12:30 hod. bude sv. liturgia študentov nášho gymnázia.
  • Pozývame na Deň farnosti, ktorého motto znie: Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina. Hlavným cieľom je stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Deň farnosti sa uskutoční už budúcu sobotu ( 01. júna 2019) v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie). Tešíme sa na spoločné chvíle.
  • V sobotu (01.06. 2019) z dôvodu organizovania farského dňa ranná sv. liturgia06:30 hod. nebude!
  • Na budúcu nedeľu (02.06. 2019) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá, ktoré sú nápomocné pri pastorácii a evanjelizácii. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • S predstihom oznamujeme, že od Nedele Päťdesiatnice (09.06. 2019) prechádzame na slúženie počas nedieľ už v tzv. „letnom“ režime, j. o 08:00 hod. (csl.), 10:00 hod (slov.), 17:15 hod. Večiereň (slov.) a 18:00 hod. (slov.). Dôvodom skoršieho začiatku tohto režimu sú pastoračné záležitosti spojené s diakonskou a kňazskou vysviackou nášho seminaristu Matúša Sejku.