FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Päťdesiatnici (12.07. 2020)

  • V piatok (17.07. 2020)máme liturgickú spomienku blaženého biskupa P.P. Gojdiča. Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.) Predsv. liturgiami (07:00 hod. a 17:30 hod.) sa budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi. V tento deň je zároveň voľnica.
  • Na budúcu nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Už vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
  • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.
  • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.