FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Pasche (24.05. 2020)

  • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 07:30 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
  • Na dnešnú nedeľu (02.06. 2019) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá. Darcom Pán Boh zaplať.
  • sobotu (30.05. 2020) máme 5. zádušnú sobotu. Obidve liturgie (07:30 hod. a 18:00 hod.) budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • Na budúcu nedeľu (09.06. 2019) máme Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet.
  • Brigáda.utorok (26.05. 2020) organizujeme brigádu, ktorej cieľom bude vyčistiť areál okolo chrámu od všetkých zbytočností, ktoré tam nepatria. Zraz chlapov, ktorí majú chuť a ochotu pomôcť, je o 15:00 hod. pri cerkvi. Ďakujeme.