FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Pasche

(02.06. 2019)

  • Ohlášky

Ohlášky pred prijatím diakonátu a presbyterátu

Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Matúš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P. Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Ohlasuje sa tretíkrát. Prípadnú prekážku k sväteniu oznámte na farskom úrade.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Matúš KARAS, narodený v Humennom a bývajúci v Kolibabovciach a  Katarína POKRIVŇÁKOVÁ, narodená v Sobranciach a bývajúca v Kolibabovciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Martin TRELLO, narodený v Michalovciach a bývajúci v Dúbravke a Lucia ČINČAROVÁ, narodená a bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

 

  • zbierke pre potreby Kňazského seminára v Prešove sa v našej farnosti nazbieralo 216,75.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na dnešnú nedeľu (02.06. 2019) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.06. 2019) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Vonkajšia predsieň chrámu bude otvorená, takže bude možné v priebehu celého dňa kedykoľvek prísť a modliť sa. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • V sobotu (08.06. 2019) máme zádušnú sobotu. Liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • sobotu (08.06. 2019) pozývame tiež do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu nedeľu (09.06. 2019) máme Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Sväté liturgie začíname slúžiť v tzv. „letnom“ režime, j. o 08:00 hod. (csl.), 10:00 hod (slov.), 17:15 hod. Večiereň (slov.) a 18:00 hod. (slov.).
  • Kňazská vysviacka. V súvislosti s kňazskou vysviackou (nedeľa, 16.06. 2019) nášho seminaristu Matúša Sejku oznamujeme, že bude k dispozícii autobus do Ľutiny. Odchod autobusu je 07:00 hod. od cerkvi. Záujemci nech sa nahlásia v sakristii.