FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Päťdesiatnici (19.07. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • dnešnú nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.).
  • Vyšlo nové číslo farského časopisu Farské zvesti, s liturgickým programom na najbližšie 3 týždne. Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
  • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
  • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.