FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Päťdesiatnici (28.07. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Dominik BÉLA, narodený a bývajúci v Košiciach a Denisa Mária KUNCOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Dominik CHOMA, narodený v Humennom a bývajúci v Lieskovci a Kristína ĎUĎÁKOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • zbierke Svojpomocný fond farnosti Prešovskej archieparchie sa v našej farnosti nazbieralo 127,32.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (02.08. 2019) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • Vo štvrtok (01.08. 2019) pokračujeme v stretnutiach detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Stretnutie začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Tešíme sa na vás.
  • Vo štvrtok (01.08. 2019) začína pôst pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky. Aj tento pôst má byť účinným liekom na prázdnotu, frustráciu a „únavu zo života“. 
  • V súvislosti s púťou v Litmanovej oznamujeme, že odchod autobusu pre prihlásených účastníkov je na budúcu nedeľu (04.08. 2019) o cca 04.20 hod. z parkoviska pod cerkvou (zo Sniny autobus odchádza o 04.00 hod.). 
  • Víkend pre rodinu. Plánujeme v dňoch 27. – 29.09. 2019 zorganizovať akciu Víkend pre rodinu, ktorej cieľom je stretnutie rodín farnosti za účelom prehĺbenia vzťahov medzi jednotlivými rodinami farnosti spojené s návštevou pútnického miesta Stara Wieš. Všetky potrebné informácie na plagáte na výveske. 
  • Pripomíname, že v sakristii sa nachádzajú prihlasovacie hárky na autobusy na blížiace sa archieparchiálne odpustové slávnosti: Buková Hôrka a Ľutina. Ak bude patričný záujem o účasť na týchto odpustoch, objednali by sme pre vás autobus