FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa po Päťdesiatnici (11.08. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Valerián SELEP,narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Budimíri a Jana JUSKOVÁ, narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

2. Erik KIREŠ,narodený v Humennom a bývajúci v Zbojnom a Štefánia ŠIMONOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

3. Tomáš KOPÁČ,narodený v Humennom a bývajúci v Hažíne n/C. a Dominika SAKALOVÁ,narodená v Bratislave abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

4. Ján TCHUR,narodený v Gelnici a bývajúci v Kojšove a  Mária LADOMIRJAKOVÁ,narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • Na dnešnú nedeľu (11.08. 2019) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok (15.08. 2019) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je zároveň naším chrámovým sviatkom. V stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). Vo štvrtok sme pripravili takýto deň modlitby: ránoo 06:30 hod. Utiereň (csl.), o 07:30 hod. sv. liturgia (csl.). O 12:00 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke, o 15:00 hod. Eucharistická pobožnosť a adorácia. Večer bude o 18:00 hod.iba jedna sv. liturgia (slov.), kedy spoločne ako rodina oslávime sviatok aj farnosti a aj vikariátu.Po sv. liturgiibude mať evanjelizačný program o. Peter Milenky s názvom Mária vieš o nás…
  • Vo štvrtok (15.08. 2019)pokračujeme v stretnutiach detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Stretnutie začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Stretávame sa a pripravujeme niečo na našu odpustovú slávnosť!
  • V sobotu (17.08. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:45 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
  • V súvislosti s púťou v Ľutine oznamujeme, že odchod autobusu pre prihlásených účastníkov je na budúcu nedeľu (18.08. 2019) o 05.15 hod. z parkoviska pod cerkvou. Program odpustu si môžete pozrieť na plagátoch na výveske.
  • Zbierka školských pomôcok. Už po desiaty raz sa Gréckokatolícka charita Prešov zapája do celoslovenskej Zbierky školských pomôcok. Charita malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu. Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať do zberných miestach na Slovensku. Bližšie informácie na plagáte na výveske.