FARSKÉ OZNAMY – Bohozjavenie Pána

(06.01. 2019)

  • Dnes v nedeľu (06.01. 2019) od 13:30 hod. začíname požehnávať domy a príbytky v rámci našej farnosti. Z tohto dôvodu večiereň a večerná sv. liturgia nebudú!
  • utorok (08.01. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • V piatok (11.01. 2019) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • Na budúcu nedeľu (13.01. 2019) sa pri sv. liturgii o 09:00 hod. uskutoční slávnostný sľub novozvolených členov Ekonomickej rady farnosti.
  • Na budúcu nedeľu (13.01. 2019) je vyhlásená zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a cirkevné školy. Všetkým štedrým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Zapisovanie úmyslov na sväté liturgie od nového roku. Od zajtra (pondelok, 07.01. 2019) sa začnú zapisovať úmysly na sväté liturgie aj na ostatné mesiace v budúcom roku. Zapisovať na sväté liturgie budú iba kňazi po svätých liturgiách. Pripomíname, že panychídy sa slúžia iba pri zádušných liturgiách (pohrebná, týždňová, 40-dňová, ročná, významné výročie…), aby sa oddelili zádušné liturgie od spomienkových. Panychídy (hramoty) sa za našich zosnulých slúžia 6x v roku: počas zádušných sobôt a v období pred Pamiatkou zosnulých. Prosíme vás, aby ste rešpektovali tieto skutočnosti.
  • ročník Farského plesu, ktorý organizuje naša farnosť, sa uskutoční dňa 23.02. 2019. Všetky bližšie informácie na výveskach a na internete. Od dnešného dňa je možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.