FARSKÉ OZNAMY – Kvetná nedeľa

(14.04. 2019)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 1. Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 2. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • Dnes (14.04. 2019) od 15:00 bude príležitosť k predveľkonočnej spovedi. Prosíme Vás, aby ste využili túto možnosť a pripravili sa aj po duchovnej stránke na sviatky Vzkriesenia Ježiša Krista. Vo veľkom týždni budeme ešte spovedať do Veľkej stredy. Po tomto dni sa už spovedať nebude, zvlášť to platí aj o nedeli Paschy.
 • Kancelária farského úradu bude vo Veľkom týždni zatvorená.
 • Pred nami je Veľký a svätý (strastný) týždeň. Aj keď okrem Veľkého piatku nie sú zvláštne predpisy o pôste, pozývame Vás prežívať tento týždeň vo veľkej bázni a vnútornej stíšenosti.
 • utorok (16.04. 2019) sa neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. Pripomíname však, že spoločné stretnutie detí bude pri Božom hrobe na Veľký piatok (19.04. 2019) od 19:00 hod.
 • stredu (17.04. 2019) od 08.30 hod. bude spoveď chorých. Kto potrebuje vyspovedať niekoho zo svojich blízkych chorých, nahláste to v sakristii do utorka večera.
 • stredu (17.04. 2019) sa pred Liturgiou vopred posvätených darov budeme modliť Moleben k biskupovi P.P. Gojdičovi.
 • Na Svätý a veľký piatok (19.04. 2019) pripadá prísny pôst: od mäsa, mlieka, vajec. Ráno o 07:30 hod. sa budeme modliť Kráľovské hodinky umučenia. Ďalej v tento deň o 11:00 hod. začne od rím.kat. kostola Všetkých svätých Ekumenický sprievod s Krížom. Potom o 15:00 hod. budeme sa modliť Veľkú večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

Pripomíname zbierku pri Božom hrobe počas Veľkého piatku. Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov.

Zároveň vás prosíme, aby ste sa zapísali na stráž a  adoráciu pri Božom hrobe. Využite aj túto možnosť nielen na súkromnú, ale aj na spoločnú (rodinnú) modlitbu pri Božom hrobe.

 • Dávame do pozornosti pozmenený program v nedeľu Paschy.nedeľu Paschy (21.04. 2019)  budeme sláviť Utiereň vzkriesenia o 05:00 hod. (csl.), po nej o 06:00 bude svätenie veľkonočných jedál (csl.) a hneď na to sv. liturgia o 06:30 hod. (csl.). Ďalej o  08:30 hod. bude svätenie veľkonočných jedál (slov.). Nasledovať budú sv. liturgie09:00 hod. (csl.) a o 11:00 hod. (slov.) Sv. liturgie budeme sláviť v nedeľu Paschy iba doobeda, všetky budú aj s mirovaním. O 12:15 hod. (bezprostredne po sv. liturgii) bude Paschálna večiereň.