FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa (16.02. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  • V pondelok (17.02. 2020)sa predsv. liturgiami (o 06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
  • utorok (18.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V piatok (21.02. 2020) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční od 16:00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezuvky.
  • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
  • Na budúcu  nedeľu (23.02. 2020) začíname večierňou liturgicky Svätú Štyridsiatnicu – Veľký pôst. Z tohto dôvodu sa začiatok nedeľných večierní počas Veľkého pôstu posúva na 17:00 hod.
  • Dávame vám do pozornosti a zároveň vás pozývame na celoslovenské modlitbové stretnutie „Ruženec za Slovensko“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 v Poprade v hale „Aréna Poprad“. Program stretnutia so svedectvami a modlitbou svätého ruženca začne o 13:00 hod. a vyvrcholí o 20:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude sláviť Mons. Jána Babjak, prešovský arcibiskup metropolita. Bližšie informácie na plagáte na výveske.