FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa

(24.02. 2019)

  • V zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti nazbieralo 150,00.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • utorok (26.02. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (01.03. 2019) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Chrám bude otvorený, presnejšie vonkajšia predsieň, takže bude možné v priebehu celého dňa kedykoľvek prísť a modliť sa. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • V sobotu (02.03. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu  nedeľu (03.03. 2019) začíname večierňou liturgicky Svätú Štyridsiatnicu. Z tohto dôvodu sa začiatok nedeľných večierní vo Veľkom pôste posúva na 17.00 hod.