Farské oznamy – Nedeľa Krista Kráľa

(26.11. 2017)

  • V rámci Filipovky sa budeme aj tohto roku modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. A taktiež v stredy a piatky pred rannými svätými liturgiami.
  • Vutorok (28.11. 2017) od 17:15 pozývame detí na stretnutie v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • Na budúcu nedeľu (03.12. 2017) sa uskutoční v našej farnosti počas bohoslužieb zbierka na Charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pripomíname, že nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Vysluhovanie sviatosti zmierenia podľa zvyčajného poriadku.
  • V roku 2018 sa uskutoční Púť manželských párov v Ľutine, počas ktorej by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré práve v roku 2018 budú sláviť výročie sviatosti manželstva. Chceme Vás poprosiť, pokiaľ sú takéto manželské páry aj v našej farnosti, aby ste sa nahlásili, prípadne o nich dali vedieť do 26.11. 2017 v sakristii chrámu.
  • Je možne v sakristií chrámu si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre, a zároveň zaplatiť členské (5 .-eur) . Tiež je možná kúpa aj samostatných kalendárov (knižných) v cene 3 €.
  • V sakristii je taktiež možné zakúpiť si rusínsky kalendár v cene 3 € a nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 6 €.