FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa márnotratnom synovi

(28.01. 2018)

  • V utorok (30.01. 2018), na sviatok Troch svätiteľov, od 17.15 hod. sa uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. V tejto súvislosti bude večer iba jedna svätá liturgia o 18.00 hod. (slov.). V pondelok (29.01. 2018) o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku, v utorok ráno 6.30 hod. utiereň a 7.30 hod. sv. liturgia (csl.)
  • V piatok (02.02. 2018) je sviatok Stretnutia Pána (Hromnice). Vo štvrtok (01.02. 2018) o 17.00 hod. bude veľká večiereň sviatku, v piatok o 7.00 utiereň a 8.00 hod. sv liturgia (csl.). Program sme prispôsobili, keďže sú v tento deň aj školské prázdniny. V piatok po sv. liturgiách bude požehnávanie sviec a mirovanie, keďže je sviatok je aj voľnica.
  • Keďže sa jedná o prvopiatkový týždeň v kombinácii so sviatkom, ktorý pripadne na piatok, chceme Vás poprosiť, aby ste k sviatosti zmierenia pristúpili ešte pred samotným prvým piatkom. Keďže je aj sviatok v 1. piatok a taktiež je v piatok aj jedna z aktivít Jubilejného roka v Prešove, kedy sa otec arcibiskup a metropolita stretáva s kňazmi – dôchodcami a ich rodinami, naše kapacity na vysluhovanie spovede budú značne obmedzené.
  • V sobotu (03.02. 2018) máme prvú zádušnú sobotu. Pri rannej a večernej svätej liturgii sa budeme modliť aj panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt. Prosíme všetkých, ktorí ste ešte neodovzdali vyplnený Hramotný lístok, aby ste tak učinili do 31. januára 2018.
  • Na budúcu nedeľu (04.02. 2018) sa uskutoční v Ľutine o 10.00 hod. Archijerejská ďakovná svätá liturgia z príležitosti 10. výročia metropolie. Všetci sme srdečne pozvaní. Ak sa nemôžte zúčastniť tejto liturgie, budete môcť si pozrieť priamy prenos v RTVS.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje Jarný tábor 2018 v dňoch 25.02. – 01.03. 2018 pre deti od 9 až 15 rokov, cena 36 eur. Bližšie informácie na plagátoch na výveske.
  • Dávame do pozornosti púť Loreto – San Giovanni Rotondo – Pieltrencina – Rím, ktorú ako vedúca púte organizuje p. Sisková Helena, v dňoch 24.02. – 01.03. 2018, v cene 227 eur. Bližšie informácie u p. Siskovej alebo na plagáte v sakristii chrámu.
  • V týchto dňoch sa distribuuje kniha Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia. V tejto 765-stranovej knihe nájdete históriu terajších i zaniknutých farností a ich fíliálok, samotných terajších farských obcí, opis sakrálnych pamiatok a zoznam kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a osobností z jednotlivých farností Prešovskej archieparchie. Súčasťou knihy je mapa terajších aj zaniknutých farností. Kniha je obohatená o tabuľky a fotografie, pričom cenné sú najmä historické a doteraz nepublikované fotografie. Jej cena je 20,- eur. Zároveň si môžete objednať plnofarebný prvý diel spoločnej edície Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktorý vychádza v dotlači, za 15,- eur.
  • Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva všetkých nádejných študentov i záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku v utorok 6. februára 2018.
  • Dávame do pozornosti interdisciplinárnu konferenciu, ktorá sa  pod názvom: Biblia a mládež: mladí, viera a rozlišovanie povolania uskutoční 15. februára 2018 v Átriu TF KU na Hlavnej 89 v Košiciach.