FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o márnotratnom synovi (09.02. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  • Na dnešnú nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Prežívame Rok Božieho Slova. Cirkev nás povzbudzuje a pozýva k tomu, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu zvlášť v tomto milostivom čase. Aj z tohto dôvodu sme pripravili v našej farnosti biblický projekt s názvom Liturgia Slova v rodinách. Text tejto Liturgie Slova si môžete vyzdvihnúť pri východe z chrámu, resp. stiahnuť z internetovej stránky farnosti. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa začne pravidelnejšie čítať Božie slovo v našich rodinách. 
  • utorok (11.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V utorok (11.02. 2020)sa pred rannou sv. liturgiou o 06:00 hod. budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • V sobotu (15.02. 2020) máme 1. zádušnú sobotu. Po svätých liturgiách, ktoré budú obetované za zosnulých z farnosti, budeme sa modliť panychídy s čítaniami hramôt.
  • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Cena je pre členov CVČ 48 € a pre nečlenov 52 €. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Krakow 2020. Dňa 23. mája sa uskutoční 11. Metropolitná púť v Krakowe. Aj tohto roku sa jej plánujeme zúčastniť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva (piatok, 22.mája) Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí plánujú ísť na túto víkendovú púť, aby sa nezáväzne prihlásili v sakristii. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.