FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o márnotratnom synovi

(17.02. 2019)

  • utorok (19.02. 2019) sa z dôvodu prázdnin neuskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • V sobotu (23.02.2019) máme zádušnú sobotu. Po svätých liturgiách, ktoré budú obetované za našich zosnulých z farnosti, budeme sa modliť panychídy s čítaniami hramôt.