Farské oznamy – Nedeľa o myronosičkách

(15.04. 2018)

  • V rámci Pôstnej almužny sa v našej farnosti nazbieralo 342.- eur, ktoré budú na financovanie aktivít detí a mládeže z našej farnosti. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V utorok (17.04. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V piatok (20.04. 2018) sa po večernej svätej liturgii uskutoční adorácia.
  • S predstihom Vám oznamujeme, že v sobotu (05.05. 2018) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto Fatimskej sobote nech sa v priebehu týždňa hlásia v sakristii, aby sme vedeli podľa záujmu objednať autobus.
  • Oznamujeme mladým a všetkým záujemcom, že aj tohto roku sa 1. mája uskutoční Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom. Tohto roku to bude trasa Zámutov – Juskova Voľa. Bližšie informácie na výveske. Záujemci nech sa hlásia v sakristii.