FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi (02.02. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  • Zajtra (03.02. 2020) organizujeme farskú sánko-lyžovačku v lyžiarskom stredisku Medvedie. Odchod autobusu je o 08:15 hod. spred parkoviska pod chrámom.
  • utorok (04.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.02. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. V piatok (07.02. 2020) je tiež voľnica!
  • Pozývame všetky deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretko, ktoré bude v piatok (07.02. 2020) o 16.00 hod. v budove GJZ. Prineste si prezúvky.
  • sobotu (08.02. 2020) Vás pozývame na fašiangové zabíjačkové stretnutie, ktoré sa uskutoční od ranných hodín v areáli nášho gymnázia GJZ. Príďte aj takouto formou upevniť vzťahy v našom farskom spoločenstve.
  • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody, sa uskutoční v sobotu (08.02. 2020). Vstupné je 15 eur. Informácie na výveske.
  • Na budúcu nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Opravy v hramotnej knihe farnosti. Keďže sa blíži čas zádušných sobôt v liturgickom kalendári, chceme vás poprosiť, že ak potrebujete vykonať nejakú zmenu, opravu v hramotnej knihe, aby ste to nahlásili kňazovi v sakristii.