FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o porazenom

(22.04. 2018)

  • Dnes (22.04. 2018) sa pri sv. liturgiách uskutočňuje zbierka pre potreby Kňazského seminára v Prešove. Ako ste si už všimli, v chráme pribudli nové pokladníčky zhotovené práve na účel milodarov na rozličné zbierky. Preto Vás prosíme, aby ste tieto pokladníčky využívali iba na milodary pri vopred vyhlásených zbierkach. Všetkým darcom pri dnešnej zbierke srdečne Pán B oh zaplať.
  • utorok (24.04. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • stredu (25.04. 2018) sa v našom chráme bude slúžiť o 8.30 hod. liturgia za kultúru života. Z tohto dôvodu ranná liturgia nebude!
  • piatok (27.04. 2018) sa po večernej svätej liturgii uskutoční stretnutie mladých.
  • S predstihom Vám oznamujeme, že v sobotu (05.05. 2018) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto Fatimskej sobote nech sa v priebehu týždňa hlásia v sakristii, aby sme vedeli podľa záujmu objednať autobus.
  • Oznamujeme mladým a všetkým záujemcom, že aj tohto roku sa mája uskutoční Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom. Tohto roku to bude trasa Zámutov – Juskova Voľa. Bližšie informácie na výveske. Záujemci nech sa hlásia v sakristii.