Farské oznamy – Nedeľa o Tomášovi

(08.04. 2018)

  • Ohlášky
  1. Razvan Vasile BAIETAN narodený v Campia – Turzu (Rumunsko) a bývajúci vo Valencii a Anna ŠANTOVÁ narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
  • V sakristii si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu a taktiež vyzdvihnúť nové číslo časopisu Slovo.
  • Od Božieho hrobu v našej farnosti sa pre potreby Cirkvi vo Svätej zemi poslalo – eur. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • utorok (10.04. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • piatok (13.04. 2018) sa po večernej svätej liturgii uskutoční stretnutie mladých z farnosti.
  • sobotu (14.04. 2018) vás pozývame na archijerejskú svätú liturgiu, z príležitosti 1. výročia vyhlásenia Humenského archieparchiálneho vikariátu, ktorú bude sláviť otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ00 hod. v našom chráme.
  • nedeľu (15.04. 2018) pozývame na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári P.P. Gojdiča v Prešove. Bližšie informácie na výveske.