FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Päťdesiatnice (31.05. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti pri obnovených verejných bohoslužbách s určitými obmedzeniami. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Liturgický poriadok prispôsobujeme aktuálnejsituácii. Ranné liturgie, keďže začínajú pre mnohých znovu školské povinnosti, budeme slúžiť o 06:30 hod. (csl.) – okrem sviatkov a sobôt, kedy budú 07:30 hod. – a večerné o 18:00 hod. (slov.) Všímajte si aktualizovaný liturgický program, buď na internete alebo na výveskách.
  • V zbierke na Katolícke masmédiá sa v našej farnosti nazbieralo 121,07.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • pondelok (01.06. 2020) máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého DuchaRáno sv. liturgia (csl.) o 07:30 hod., večer budú sv. liturgie o 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.)
  • utorok (02.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
  • V piatok (05.06. 2020) je nielen prvý piatok v mesiaci, ale aj voľnica.
  • Prvopiatkový týždeň a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Kto chce pristúpiť k sviatosti zmierenia v budúcom týždni, v predsieni chrámu sú tlačivá, kde sa môžete zapísať na konkrétny deň na spoveď. Chceme aj týmto spôsobom zabrániť zhlukovaniu väčšieho počtu osôb na jednom mieste, ako nás aj vyzval hygienik SR.