FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Päťdesiatnice

(09.06. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Martin TRELLO, narodený v Michalovciach a bývajúci v Dúbravke a Lucia ČINČAROVÁ, narodená a bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Ľuboš PAŽUR, narodený v Humennom a bývajúci v Zubnom a  Zuzana MICHAJLOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  3. Peter BEHUN, narodený v Humennom a bývajúci v Lackovciach a Michaela PALEJOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • pondelok (10.06. 2019) máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. V nedeľu večer liturgický program ako zvyčajne, v pondelok ráno o 06:30 Utiereň (csl.) a 07:30 hod. sv. liturgia (csl). Večer budú sv. liturgie16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.)
  • V utorok (11.06. 2019) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • V piatok (14.06. 2019) je voľnica.
  • Kňazská vysviacka. V súvislosti s kňazskou vysviackou (nedeľa, 16.06. 2019) nášho seminaristu Matúša Sejku oznamujeme, že bude k dispozícii autobus do Ľutiny. Odchod autobusu je 07:00 hod. od cerkvi. Záujemci nech sa nahlásia v sakristii.
  • Srdečne pozývame na stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour, ktoré sa uskutoční júna 2019 (pondelok) o 17:00 hod. v Chráme sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach.