FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa po Bohozjavení Pána (12.01. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Maroš ONDER,narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci vo Vyšnom Žipove
a  Monika BOČANOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

  • Na dnešnú nedeľu (12.01. 2020) je vyhlásená zbierka na pomoc Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a cirkevným školám Prešovskej archieparchie. Všetkým štedrým darcom Pán Boh zaplať.
  • Milodary od jasličiek boli v priebehu sviatkov v hodnote 1 170,91.- eur. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
  • utorok (14.01. 2020) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V piatok (17.01. 2020) sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Pavlovi Gojdičovi.
  • Erko stretnutia. Chceme vyskúšať nový termín a aj nový spôsob erko stretnutí, ktoré by sa konali v piatok v podvečer a hneď následne účasť na sv. liturgii. Vyskúšame a následne vyhodnotíme. Preto najbližšie erko stretko bude v piatok (17.01. 2020) o 16.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu nedeľu (19.01. 2020) sa o 14.00 hod. v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla Humenné Pod Sokolejom uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov. V tomto roku sa to nesie v duchu myšlienky zo Skutkov apoštolov (Sk 28,3): Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. Srdečne Vás pozývame na tieto spoločné modlitby.
  • Oznamujeme, že už sa môžete prihlasovať na 13. farský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára 2020. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete, resp. prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.
  • Detský karneval. nedeľu (26.01. 2020) sa od 14:30 hod. uskutoční v Penzióne Aston Detský farský karneval. Pozývame deti z našej farnosti, ale aj ich rodičov na tento karneval, aby sme aj takouto formou strávili spoločný čas. Bližšie informácie na plagátoch na výveske, resp. internete.
  • Pozývame na farskú sánko-lyžovačku počas polročných prázdnin (3. februára 2020) v lyžiarskom stredisku Medvedie za Svidníkom! Príďte sa zabaviť a prežiť čas v našom farskom spoločenstve. Záujemcovia o túto aktivitu nech sa hlásia v sakristii, aby sme vedeli objednať autobus. Bližšie informácie na plagátoch na výveske, resp. internete.