FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa po Narodení Pána (29.12. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Maroš ONDER,narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci vo Vyšnom Žipove
a  Monika BOČANOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • Koledníci z našej farnosti počas koledy po farnosti vykoledovali =1 600,-€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým koledníkom a aj darcom!
  • V utorok (31.12. 2019), kedy máme v kalendári Silvester, budeme pri svätých liturgiách (07:30 hod., 17:00 hod. – pred ňou o 16:00 hod. aj Veľká večiereň) ďakovať za prežitý kalendárny rok. V noci potom o 23.15 hod. sa budeme modliť Ďakovný akatist s požehnaním.
  • stredu (01.01. 2020) máme nielen Nový rok, ale aj prikázaný sviatok Obrezania pána a spomienku sv. Bazila Veľkého. Liturgický program bude ako v nedeľu: sv. liturgie 07:30 (slov.), 09:00 hod. (slov.), 11:00 hod. (slov.), o 17:00 hod. Večiereň a následne o 18:00 sv. liturgia (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie
  • Vo  štvrtok a piatok bude možné pred sv. liturgiami pristúpiť k sviatosti zmierenia. K pristúpeniu k sv. prijímaniu počas 1. piatku je predvianočná spoveď platná!!!
  • V nedeľu (05.01. 2018)slávime predvečer Bohozjavenia Pána. Na tento deň, aj keď je nedeľa, pripadá zdržanlivosť od mäsa. Už v piatok (03.01. 2020) sa o 07:30 hod. budeme modliť Kráľovské hodinky Bohozjavenia Pána. V nedeľu do obeda bude tradičný poriadok: sv. liturgie o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.) a 11:00 hod. (slov.) Po obede o 15:00 hod. bude Veľká večiereň s Jordánskym svätením vody (slov.), a večer o 20:00 hod. sa pomodlíme Veľké povečerie s lítiou (starosl.).
  • V pondelok (06.01. 2020), na prikázaný sviatok Bohozjavenia, sv. liturgie budú ako v nedeľu do obeda: o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.) a 11:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • Aj tohto roku máte možnosť dať si požehnať a posvätiť byt alebo dom. Požehnávať a svätiť príbytky budeme v pondelok (06.01. 2020) na sviatok Bohozjavenia od 13:30 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali v sakristii chrámu do nedele večera a uveďte, prosíme meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, deň a liturgický jazyk.
  • Oznamujeme, že naša farnosť organizuje 13. farský ples, ktorý je naplánovaný na 15. februára 2020. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete. Od dnešného dňa je už možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.