FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa pred Bohozjavením Pána (05.01. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Maroš ONDER,narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci vo Vyšnom Žipove
a  Monika BOČANOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • Dnes (05.01. 2020) bude o 15:00 hod. Veľká večiereň so svätením vody (slov.). Večer potom o 20:00 hod. sa budeme modliť Veľké povečerie (csl.).
  • Zajtra (06.01. 2020), máme prikázaný sviatok Bohozjavenia, sv. liturgie budú ako v nedeľu do obeda: o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.) a 11:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie. Večer sv. liturgia nebude.
  • Aj tohto roku máte možnosť dať si požehnať a posvätiť byt alebo dom. Požehnávať a svätiť príbytky budeme zajtra (06.01. 2020) na sviatok Bohozjavenia, od 13:30 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali v sakristii chrámu v priebehu dnešnej nedele a uveďte, prosíme meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, deň a liturgický jazyk.
  • Na budúcu nedeľu (12.01. 2020) je vyhlásená zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. Všetkým štedrým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Zapisovanie úmyslov na sväté liturgie od nového roku. Od utorka (07.01. 2020) sa začnú zapisovať úmysly na sväté liturgie na mesiacev prvom polroku 2002. Zapisovať na sväté liturgie budú iba kňazi po svätých liturgiách. Pripomíname, že panychídy sa slúžia iba pri zádušných liturgiách (pohrebná, týždňová, 40-dňová, ročná, významné výročie…), aby sa oddelili zádušné liturgie od spomienkových. Panychídy (hramoty) sa za našich zosnulých slúžia 6x v roku: počas zádušných sobôt a v období pred Pamiatkou zosnulých.
  • Oznamujeme, že naša farnosť organizuje 13. farský ples, ktorý je naplánovaný na 15. februára 2020. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete. Od dnešného dňa je už možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.