FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa sv. Otcov (22.12. 2019)

 • V mimoriadnej zbierke na pomoc ľuďom postihnutých tragédiou pri výbuchu bytovky v Prešove sa v našej farnosti vyzbieralo 2 650.- eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 
 • Dnes (22.12. 2019)budeme v našej farnosti od 15:00 hod. vysluhovať  sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša. Z tohto dôvodu večiereň dnes nebude, iba sv. liturgia o 18:00 hod.
 • V utorok (24.12. 2019) máme Štedrý deň, Predprazdenstvo sviatku Narodenia Ježiša Krista (vigília). V tento deň je zdržanlivosť od mäsa spojená s pôstom. Zdržanlivosť znamená nejesť mäso, a to vrátane jedál, ktoré ho obsahujú. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Čo sa týka bohoslužobného programu, ráno o 07:30 hod. budú Kráľovské hodiny Narodenia Pána, o 15:00 hod. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou a v noci o 22:00 hod. bude Veľké Povečerie s lítijou. Chceme vás pozvať aj k tejto typickej modlitbe nášho obradu, pred Povečerím (o 21:45 hod.) začneme spievať koledy a navodíme tak atmosféru Betlehemskej noci.
 • V utorok na Štedrý deň (24.12. 2019) bude možné od 08:00 hod. do 12:00 hod zažať si Betlehemské svetlo vo vstupnej časti chrámu.     
 • Aj tohto roku budú chodiť po našej farnosti koledníci. V utorok, na Svätý večer, od 18:00 hod. a v stredu (25.12. 2019) od 16:00 hod. Záujemci o prijatie koledníkov v svojich príbytkoch nech sa zapíšu v sakristii dnes po svätých liturgiách.
 • V stredu (25.12. 2019) na sviatok Narodenia Ježiša Krista budú sväté liturgie iba do obeda v obvyklých časoch: 07:30, 09:00 a 11:00 hod. Po sv. liturgiách bude mirovanie. Po obede o 15:00 hod. srdečne pozývame na pásmo kolied a duchovného slova s názvom S nami Boh. V programe vystúpia zbory, ktoré pôsobia v našej farnosti, ďalej Bosoročky, Lelija, Zornica, Mikuláš a Natália Petrašovskí! Zároveň vystúpia aj deti z Dobrej noviny. Budeme radi, ak nás svojou účasťou podporíte a aj vďaka tomuto vystúpeniu zažijete čaro vianočných sviatkov, ktorých centrom je Ježiš – Božie Dieťa
 • Vo štvrtok (26.12. 2019) máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie už budú ako obvykle v nedeľu, akurát pred večernou sv. liturgiou Večiereň nebude. Pravoslávna cirkevná obec v Humennom totiž v tento sviatok organizuje a srdečne pozýva na 21. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu so začiatkom o 14:00 hod. v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda.
 • V piatok (27.12. 2019) máme spomienku sv. prvomučeníka Štefana. Sväté liturgie budú ráno o 08:00 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.). V tento deň je zároveň voľnica!
 • V nedeľu (29.12. 2019) máme Nedeľu po Kristovom narodení. Liturgický poriadok ako zvyčajne v nedeľu – sv. liturgie 07:30, 09:00, 11:00, Večiereň o 17:15 a sv. liturgia o 18:00 hod.
 • Kompletný liturgický program na sviatky nájdete v novom farskom časopise Farské zvesti, na výveskách a tiež na internete.
 • Kancelária. Od zajtra (23.12. 2019) až do utorka (07.01.2020) bude činnosť farskej kancelárie v tzv. „obmedzenom režime“. Jednak je sviatočný čas, je tam aj niekoľko mimoliturigckých aktivít. V prípade nevyhnutnej situácie nás môžete kontaktovať v sakristii po sv. liturgiách, resp. na mobilných číslach. Ďakujeme za pochopenie.