FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa sv. Otcov

(31.12. 2017)

  • Koledníci z Dobrej noviny vykoledovali =126,70-€ pre kresťanov z Etiópie. Pán Boh zaplať!
  • Koledníci z našej farnosti počas koledy po našej farnosti vykoledovali =1 730,-€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým koledníkom a aj darcom!
  • Dnes (31.12. 2017), kedy máme v kalendári Silvester, sa budeme v noci o 23.15 hod. modliť Ďakovný akatist s požehnaním a týmto začneme v našej farnosti aj Jubilejný rok výročí v Prešovskej archieparchii.
  • V stredu a štvrtok bude možné pred sv. liturgiami pristúpiť k sviatosti zmierenia. K pristúpeniu k sv. prijímaniu počas 1. piatku je predvianočná spoveď platná!!!
  • V piatok (05.01. 2018) slávime predvečer Bohozjavenia. Na tento deň pripadá zdržanlivosť od mäsa a prísny pôst. Ráno o 7.30 hod. sa pomodlíme Kráľovské hodinky (slov.), o 15.00c hod. bude Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a po nej Jordánske svätenie vody (slov.), večer o 20.00 hod. sa pomodlíme Veľké povečerie s lítiou (starosl.).
  • V sobotu (06.01. 2018), na prikázaný sviatok Bohozjavenia, sv. liturgie budú ako v nedeľu do obeda. Po sv. liturgiách bude mirovanie. V tento deň o 10.00 hod. bude aj RTVS vysielať priamy prenos z archierejskej sv. liturgie so svätením vody z Prešova, z príležitosti 15. výročia biskupskej vysviacky otca arcibiskupa a metropolitu Jána. Večerná sv. liturgia nebude!
  • Aj tohto roku máte možnosť dať si požehnať a posvätiť byt alebo dom. Požehnávať a svätiť príbytky budeme v sobotu na Bohozjavenie od 13:30 hod., príp. aj v nedeľu (07.01.2018) od 13.30 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali v sakristii chrámu do štvrtku večera a uveďte, prosíme meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, deň a liturgický jazyk.
  • Ako už bolo oznámené, naša farnosť dňa 10.02. 2018 organizuje 11. farský ples. Všetky bližšie informácie na výveskach a na internete. Od dnešného dňa je už možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.