FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa sv. Praotcov (15.12. 2019)

 • Dnes (15.12. 2019) sa v našom chráme koná mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutých tragédiou pri výbuchu bytovky v Prešove. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 
 • zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo 423,42.- eur. Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • Počas jarmoku ste zakúpením rôznych drobností prispeli na chrám sumou cca 300.- eur. Veľké Ďakujeme za jarmok a Vašu podporu nám bolo adresované aj z Charity a CSS Garden Humenné. CSS Garden zvlášť aj za sladkosti a iné dobroty pre deti v rámci tzv. Mikulášskej krabice. Všetkým vám za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
 • utorok (17.12. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • utorok (17.12. 2019) sa pred rannou sv. liturgiou (o 06:00 hod.) budeme modliť Moleben k biskupovi Gojdičovi.
 • Vo štvrtok (19.12. 2019) budeme od 08.30 hod. vysluhovať sviatosť zmierenia pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich blízkych, nahláste to v sakristii do utorka (17.12. 2019).
 • Na budúcu nedeľu (22.12. 2019) sa od 15:00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista. Z tohto dôvodu večiereň pred sv. liturgiou nebude!
 • Intencie. Počas budúceho týždňa budeme zapisovať intencie (úmysly) svätých liturgií. Zatiaľ budeme zapisovať iba na mesiac január 2020. Zapisovať ich budeme v sakristii, po skončení svätých liturgií. Potom, v priebehu mesiaca január, vyhlásime termín, kedy budeme zapisovať už aj na ostatné mesiace prvého polroka 2020.
 • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať v sakristii chrámu podielové knihy a kalendáre, zároveň zaplatiť členské (5 .-eur). Tiež ponúkame na predaj knižné kalendáre v cene 3.- €, takisto nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 7.- € a rusínsky kalendár v cene 3.- €
 • Takisto ponúkame na predaj CD s vianočnými koledami Plesajte všetci ľudia, kde sa nachádza 17 skladieb. CD v cene 2.- eurá si môžete zakúpiť v sakristii.
 • Pripomíname, že v utorok (17.12. 2019) sa o 19:00 hod. v chráme sv. Petra a Pavla farnosti Humenné Pod Sokolejom uskutoční Vianočný benefičný koncert dvojice  Natascha Wright a Alfred McCrary. Natascha Wright v minulosti pôsobila ako členka populárnej tanečnej formácie La Bouche. Alfred McCrary stál pri zrode viacerých nahrávok Michaela Jacksona a je spoluautorom niekoľkých jeho piesní. Okrem Jacksona spolupracoval s Rayom Charlesom, Stevie Wonderom, Dianou Ross či Eltonom Johnom. Cena lístka je 12 eur a zakúpiť si ich môžete aj u nás na farskom úrade. Bližšie informácie na výveske, či internete.
 • S nami Boh. Pozývame všetkých stráviť čas v spoločenstve pri počúvaní (aj spievaní) kolied a duchovného slova, na sviatok Narodenia Ježiša Krista, v stredu (25.12. 2019) o 15:00 hod. v našom farskom chráme! V programe s názvom S nami Boh vystúpia zbory, ktoré pôsobia v našej farnosti, ďalej Bosoročky, Lelija, Mikuláš a Natália Petrašovskí! Zároveň vystúpia aj deti z Dobrej noviny. Budeme radi, ak nás svojou účasťou podporíte a aj vďaka tomuto vystúpeniu zažijete čaro vianočných sviatkov, ktorých centrom je Ježiš – Božie Dieťa.