FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa svätej Päťdesiatnice

(20.05. 2018)

  • Ohlášky
  1. Ľubomír KOČAN, narodený a bývajúci v Humennom a Miriam POPOVCOVÁ, narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa prvýkrát.

 

  • V zbierke na Katolícke masmédiá sa v našej farnosti nazbieralo 145.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • pondelok (21.05. 2018) máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: v nedeľu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v pondelok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. v slovenskom jazyku.
  • V piatok (25.05. 2018) je voľnica.
  • Plánujeme v našej farnosti zorganizovať akciu s názvom Deň farnosti, ktorého hlavnou myšlienkou je stretnutie rodín z našej farnosti. Teda stretnutie rôznych vekových kategórií ako symbol nášho spoločenstva. Tento farský deň by sa uskutočnil 16. júna 2018 (sobota) v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie). Keďže s organizáciou tohto typu podujatia súvisia mnohé rezervácie, objednávky, chceme vás poprosiť, aby ste sa aspoň predbežne nahlásili (stačí jeden z rodiny, ktorý uvedie počet) a to buď prihlásením sa v sakristii alebo prostredníctvom našej FB stránky farnosti. Ďakujeme za pochopenie a v mene všetkých organizátorov môžem už teraz povedať, že sa na túto akciu veľmi tešíme.  Bližšie informácie už máte aj na výveskách, či internetovej stránke.