FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa svätých Otcov

(23.12. 2018)

  • Dnes (23.12. 2018) budeme v našej farnosti od 15:00 hod. vysluhovať sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša. Z tohto dôvodu večiereň dnes nebude, iba sv. liturgia o 18:00 hod.
  • Zajtra, v pondelok (24.12. 2018) od rána bude možné vo vstupnej časti chrámu zažať si Betlehemské svetlo. V tento deň Predprazdenstva sviatku Narodenia Ježiša Krista (vigília) je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Ráno o 07:30 hod. budú Kráľovské hodiny Narodenia Pána, o 15:00 hod. liturgia Bazila Veľkého s večierňou a v noci o 22:00 hod. bude Veľké Povečerie s lítijou. Chceme vás pozvať aj k tejto typickej modlitbe nášho obradu, pred Povečerím (o 21:45 hod.) začneme spievať koledy a navodíme tak atmosféru Betlehemskej noci.
  • Aj tohto roku budú chodiť po našej farnosti koledníci. V pondelok, na Svätý večer od 18.00 hod. a v utorok, 25.12. 2018 od 14.00 hod. Záujemci o prijatie koledníkov v svojich príbytkoch nech sa zapíšu v sakristii dnes po svätých liturgiách.
  • V utorok (25.12. 2018) máme sviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté liturgie budú iba do obeda v obvyklých časoch: 07:30, 09:00 a 11:00 hod. Po obede o 15:00 hod. srdečne pozývame na Jasličkovú akadémiu, ktorú pripravili deti a mládež z našej farnosti.
  • V stredu (26.12. 2018) máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. liturgie už budú ako obvykle v nedeľu, akurát pred večernou sv. lituriou nebude Večiereň. Pravoslávna cirkevná obec v Humennom totiž organizuje a srdečne pozýva na jubilejný 20. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu so začiatkom o 14.00 hod. v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda. V rámci programu duchovných piesní a kolied vystúpia aj zbory z našej farnosti: Zbor sv. Jozefa a Zbor sv. Terezky Ježiškovej.
  • Vo štvrtok (27.12. 2018) máme spomienku prvomučeníka Štefana. Sväté liturgie budú ráno o 8.00 hod. (csl.) a večer o 18.00 hod. (slov.) Po rannej sv. liturgii sa uskutoční stretnutie miništrantov našej farnosti! Pozývame všetkých – malých a aj veľkých!
  • V piatok (28.12. 2018) je voľnica!