FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa

(03.03. 2019)

  • Na budúcu nedeľu (10.03. 2019) je vyhlásená zbierka pre Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • pondelok (04.03. 2019) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento Veľký pôst začneme už dnes večer, Večierňou o 17.00 hod. Na pondelok je predpísaný prísny pôst: raz za deň je dovolené dosýta sa najesť a 2-3 krát občerstviť. Pôst je od mäsa, mlieka a vajec. Zajtra sa pred sv. liturgiami, aj rannou a aj večernou, budeme modliť Veľkopôstny moleben.
  • utorok (05.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • piatok (08.03. 2019) sa večer bude svätiť kolyva, ktorú po Liturgii vopred posvätených darov spoločne (v rámci Agapé) ochutnáme.