FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa

(04.02. 2018)

 • pondelok (12.02. 2018) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento pôst začneme už dnes večer, Večierňou o 17.00 hod. Na pondelok je predpísaný prísny pôst: raz za deň je dovolené dosýta sa najesť a 2-3 krát občerstviť. Pôst je od mäsa, mlieka a vajec. Pred sv. liturgiami, aj rannou a aj večernou, sa budeme modliť Veľkopôstny moleben.
 • Informácie v súvislosti s Veľkým pôstom:
 • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.
 • v stredy a piatky sa večer o 18:00 bude sláviť Liturgia vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme striedavo modliť o 17.30 hod. buď Veľkopôstny moleben alebo Krížovú cestu, ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 • v nedele Veľkého pôstu sa o 9:00 a 11:00 bude sláviť liturgia Bazila Veľkého,
 • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17.00 hod.
 • s Veľkým pôstom sú spojené: pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na financovanie aktivít mládeže našej farnosti.
 • utorok (13.02. 2018) sa od 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • piatok (16.02. 2018) sa začína Duchovná obnova, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Bude trvať do nedele a mottom obnovy sú 3 Božské čnosti: viera, nádej a láska. Podrobný program obnovy si môžete pozrieť na výveske, resp. na internete. Pripomíname len, že v piatok večer sa bude svätiť kolyva, ktorú po skončení katechézy spoločne (v rámci Agapé) ochutnáme. V nedeľu o 14.00 budeme sa modliť Veľkopôstny moleben, po ktorom bude premietnutý film o živote, spiritualite a diele Jána Ivana Mastiliaka. Veľkopôstna večiereň vzhľadom na tento program nebude.
 • nedeľu (18.02. 2018) je vyhlásená zbierka na Charitu.
 • Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a  odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sa spoločne vyzbierala suma viac ako 250 tisíc eur, vďaka ktorým možno postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde ponúknu dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček – hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni chrámu.
 • Ponúkame vám možnosť púte Loreto – San Giovanni Rotondo – Pieltrencina – Rím, ktorú ako vedúca púte organizuje p. Sisková Helena, v dňoch 02. – 01.03. 2018, v cene 227 eur. Bližšie informácie u p. Siskovej alebo na plagáte v sakristii chrámu.
 • V stredu, 14. februára 2018, sa bude konaťDeň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove na ul 17. novembra , ktorej súčasťou je aj naša Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkajúca okrem štúdia katolíckej teológie aj ďalšie atraktívne študijné programy.